Sunn økonomi - En blogg om deg og pengene dine

Har du et sporsmal?

Skatt på tegningsretter solgt i 2009

Av
| Publisert:

Det kom inn svært mange spørsmål til nettmøtet på tirsdag, kjempeflott med stort engasjement!  

Til dere som fortsatt har ubesvarte spørsmål om selvangivelsen: Det er ofte ikke nødvendig å få svar på «sitt eget» skattespørsmål. Man kan lese svar til andre med samme problemstilling. Jeg vil derfor slå et slag for «spørsmål/svar» som finnes i mange sammenhenger i disse selvangivelsestider. Men et lite OBS: Vær forsiktig med å bruke alle «skatteråd» du får/ finner/leser ,- sjekk avsender slik at du kan stole på rådet.

En god idè er er å sjekke Skatteetatens egne sider som har blitt mye mer brukervennlige enn før, sjekk f.eks. denne siden: http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/2009/Har-du-husket-alle-fradragene/

Jeg fikk et spørsmål på bloggen i går:

» Hvor skal jeg føre salg av mine tegningsretter i DnB NOR – og eventuelt hvordan. Hilsen Anne»

Tegningsrettene føres med kostpris kr. 0,00, dvs. 28% skatt på hele realisasjonsbeløpet. 

Klipper også inn tekst fra Skatt og aksjer siden på dnbnor.no/markets:

Gevinst eller tap ved realisasjon av aksjer mv. er ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen og du må selv sørge for at disse oppgis i selvangivelsen. For aksjer i de fleste norske selskaper og utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs vil du motta ” Oppgave for aksjer og egenkapitalbevis for 2009” fra Skattetaten (RF-1088) hvor opplysninger om salget fremkommer. Du skal kontrollere opplysningene og overføre gevinsten til post 3.1.8 og tapet til post 3.3.8 i selvangivelsen. Hvis du ikke har noen endringer i skjema RF 1088 så trenger du ikke å levere dette sammen med selvangivelsen. Er opplysningene i oppgaven feil eller mangelfulle, skal oppgaven korrigeres og leveres med samme leveringsfrist som selvangivelsen.Se https://www.dnbnor.no/markets/nyheter/100301_skatt_aksjer.html for mer info.

Husk,- du er ansvarlig for at alt kommer med i selvangivelsen,- også det som ikke skulle være ført opp fra før.