Sunn økonomi - En blogg om deg og pengene dine

Har du et sporsmal?

Spar fast til barna

Av
| Publisert:

Med boligpriser som vokser inn i himmelen og strengere krav til egenkapital ved låneopptak er det mange unge som blir stående utenfor boligmarkedet. Fast sparing til barna fra fødselen av kan derfor være ”the golden ticket” til boligmarkedet.

For det første gjelder det å få struktur på sparingen. Det er ikke å legge skjul på at fast sparing fungerer langt bedre enn å spare sporadisk. Uten fast sparing kan det være lett å utsette, samt bruke penger på andre ting. Det er rart med det, de pengene man har tilgjengelig blir ofte brukt. Trekk derfor ett fast beløp til sparing automatisk fra konto hver måned, gjerne på lønningsdato.

Så bør den faste sparingen være langsiktig, gjerne over 18 år. Alternative sparemåter er for eksempel aksjefond, kombinasjonsfond, indeksfond eller sparekonto. Hvilke du velger avhenger av hvilken risiko du vil ta. Jo mer risiko, jo høyere avkastning kan oppnås. Men, husk at risiko betyr også at det kan være en nedside. 

Hvor mye du skal spare avhenger av økonomien din. Sparer du 1000 kroner (litt mer enn barnetrygden på 970 kroner) i aksjefond hver måned i 18 år blir sluttsummen 534.000 kroner, som tilsvarer 313.000 kroner etter skatt og inflasjonsjustering. Setter du 1000 kroner på sparekonto hver måned i 18 år får du 368.000 kroner, dvs. 216.381 kroner når beløpet er justert for skatt og inflasjon. (Forutsetninger: 2,5 prosent inflasjon, 3,5 prosent rente og 7,5 prosent avkastning i aksjemarkedet)   

Jeg får ofte spørsmål om hvilket navn man skal spare i. Når det gjelder den langsiktige sparingen anbefaler jeg at det er i barnets navn. Grunnen til det er fordi da går pengene med sikkerhet til barnet. Det er nok flere årsaker til at foreldre sparer på egen konto, men noen gjør det nok fordi de synes det er enklest, mens andre vil unngå at overformynderiet kan ta over når sparebeløpet har passert 75.000 kroner. Dette kan du unngå ved å bruke gavebrev. I tillegg blander overformynderiet seg som oftest ikke med mindre det er grunn til det. De fleste trenger heller ikke frykte at sparing på barnas konto kan redusere barnas mulighet til å få fullt stipend og lån fra Lånekassen. I så fall skal de i dag ha over 300.000 kroner i oppsparte midler, og dette beløpet vil jo være enda høyere når barna et blitt så store at de skal begynne å studere.

For flere tips om hvordan spare til barna, klikk her.

God sparing:-)